۵۰۹ (قمری)، پانصد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم ژوئن سال ۱۱۱۵ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰ 

سال: ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان