۵۱۲ (قمری)، پانصد و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول مه سال ۱۱۱۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰ 

سال: ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان