دهه ۵۳۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۵۳۳ (پیش از میلاد))

دهه ۵۳۰ (پیش از میلاد) پنجاه و سومین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 
سال: ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Rainer Albertz, "Israel in exile: the history and literature of the sixth century BCE", p.xxi