۵۳ ارابه‌ران


۵۳ ارابه‌ران

اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۶h ۳۸m ۲۳.۰۰۶۷s
میل +۲۸° ۵۹′ ۰۳.۶۷۳″
قدر ظاهری (V)۵.۷۴۸
مشخصات
ردهB9npEu
راهنمای رنگ U-B-0.07
راهنمای رنگ B-V0
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۳ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۷۷ mas/yr
Dec.: -۱۰۹ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۶.۳۶ mas
قدر مطلق (MV)-۱.۸۷
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
CCDM J06384+2859, PPM Star Catalogue 96293, UBV 6568, GSC 01892-00236, ROT 1063, کاتالوگ ستاره‌ای 100047152, MCA 27, HD 47152, SAO 78571, YZ 29 3381, AG+29° 752, HIC 31737, WDS J06384+2859, BD+29° 1293, HIP 31737, TD1 7596, WDS J06381+2859, GC 8649, HR 2425, TYC 1892-236-1, GCRV 4288, IDS 06320+2904, UBV M 12274.
منابع
سیمباداطلاعات

۵۳ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش