۵۷۲ (قمری)، پانصد و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم ژوئیه سال ۱۱۷۶ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰ 

سال: ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش