باز کردن منو اصلی

۵۹۵ (قمری)، پانصد و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم نوامبر سال ۱۱۹۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰ 

سال: ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش