۵۹۸ (قمری)

۵۹۸ (قمری)، پانصد و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم اکتبر سال ۱۲۰۱ میلادی می باشد.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰ 

سال: ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

خواجه نصیرالدین طوسی

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش