۶۱ ماکیان

۶۱ ماکیان یک ستاره است که در صورت فلکی ماکیان قرار دارد.

۶۱ ماکیان
61 cygni map.png
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی ماکیان
۶۱ Cygni A
بُعد ۲۱h ۰۶m ۵۳.۹۴۳۴s (۶۱ Cygni A)
میل ‏۵۷.۸۹۸″۴۴′‎+۳۸°
قدر ظاهری (ع) ۵.۲۱
۶۱ Cygni B
بُعد ۲۱h ۰۶m ۵۵.۲۶۴۸s (۶۱ Cygni B)
میل ‏۳۱.۴۰۰″۴۴′‎+۳۸°
قدر ظاهری (ع) ۶.۰۳
مشخصات
نوع طیف K5V / K7V
شاخص رنگ U−B +1.155 / +1.242
شاخص رنگ B−V +1.139 / +1.320
نوع متغیر ستاره شراره‌دار
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۶۴.۳/-۶۳.۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۴۱۵۶.۹۳/ ۴۱۰۹.۱۷ mas/yr
میل: ۳۲۵۹.۳۹/> ۳۱۴۴.۱۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲۸۷.۱۸ mas
قدر مطلق (MV)۷.۴۸/۸.۳۳
جزئیات
جرم۰.۷۰ M
شعاع۰.۶۶۵ ± ۰.۰۰۵ R
نام‌گذاری‌های دیگر
61 Cyg A/B

GJ 820 A/B, Struve 2758 A/B, ADS 14636 A/B, V1803 Cyg A/B, GCTP 5077.00 A/B (61 Cygni)

61 Cyg A

V1803 Cyg, HD 201091, HIP 104214, HR 8085, BD+38°4343, LHS 62

61 Cyg B

HD 201092, HIP 104217, HR 8086, BD+38°4344,

LHS 63

منابعویرایش