۶۵ ارابه‌ران


۶۵ ارابه‌ران

اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۷h ۲۲m ۰۲.۶۱۶۶s
میل +۳۶° ۴۵′ ۳۸.۱۰۳″
قدر ظاهری (V)۵.۱۴
مشخصات
ردهG8III
راهنمای رنگ U-B0.94
راهنمای رنگ B-V1.08
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۳.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۹۸.۶ mas/yr
Dec.: -۲۲.۰۸ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۳.۹ mas
قدر مطلق (MV)۶.۲۱۹
جزئیات
جرم۱,۱ M
شعاع۱,۱ R
درخشندگی۱,۲ L
دما۵,۰۰۰–۶,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
GC 9796, HR 2793, SAO 60010, ADS 6009, GCRV 4877, IDS 07154+3657, AG+36 753, IRC +40174, TYC 2464-2366-1, BD+37° 1707, GSC 02464-02366, N30 1639, UBV 7116, CCDM J07220+3646, HD 57264, PLX 1728, CSI+37 1707 1, HIC 35710, PPM Star Catalogue 72715, FK5 2568, HIP 35710, ROT 1181.
منابع
سیمباداطلاعات

۶۵ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش