۶۸ (قمری)، شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم ژوئیه سال ۶۸۷ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰ 

سال: ۶۵ ۶۶ ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ ۷۰ ۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش