۷۰ (قمری)، هفتادمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم ژوئن سال ۶۸۹ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰ 

سال: ۶۷ ۶۸ ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ ۷۲ ۷۳

درگذشتگان ویرایش

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

خدیجه بنت علی بن حسین


== درگذشتگان == ام البنین همسر علی بن ابیطالب و مادر عباس بن علی

وابسته ویرایش