۷۱۲ (قمری)، هفتصد و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم مه سال ۱۳۱۲ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰ 

سال: ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش