۷۱۴ (قمری)

سال هجری قمری

۷۱۴ (قمری)، هفتصد و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم آوریل سال ۱۳۱۴ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰ 

سال: ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش