۷۹۶ (قمری)

۷۹۶ (قمری)، هفتصد و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم نوامبر سال ۱۳۹۳ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰ 

سال: ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش