۷۹۳ (قمری)

سال هجری قمری

۷۹۳ (قمری)، هفتصد و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم دسامبر سال ۱۳۹۰ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰ 

سال: ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش