۷۹۵ (قمری)، هفتصد و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم نوامبر سال ۱۳۹۲ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰ 

سال: ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته

منابع

  1. مجد, مصطفی (۱۳۸۸). ظهور و سقوط مرعشیان. نشر رسانش. صفحهٔ ۱۴۳.