۸۶۱ (قمری) هشتصد و شصت و یکمین سال در گاه‌شماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم دسامبر، سال ۱۴۵۶ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰  ۸۹۰ 

سال: ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش