۹۳۲ (قمری)، نهصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم اکتبر سال ۱۵۲۵ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش