۹۷۱ (قمری)، نهصد و هفتاد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم اوت سال ۱۵۶۳ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش