۹۷۳ (قمری)، نهصد و هفتاد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم اوت سال ۱۵۶۵ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش