باز کردن منو اصلی

آسپارتات ترانس‌آمیناز، میتوکندیایی (انگلیسی: Aspartate aminotransferase, mitochondrial) یک آنزیم است که در انسان توسط ژن «GOT2» واقع بر کروموزوم ۱۶ کُدگذاری می‌شود. این آنزیم و آنزیم GOT1، هومودایمریک هستند و هومولوژی نزدیکی با یکدیگر دارند.[۲]

GOT2
ساختارهای موجود
PDBHuman UniProt search: PDBe RCSB
معین‌کننده‌ها
AliasesGOT2, KAT4, KATIV, mitAAT, KYAT4, glutamic-oxaloacetic transaminase 2
شناسه‌های بیرونیOMIM: 138150 HomoloGene: 1572 GeneCards: GOT2
RNA expression pattern
PBB GE GOT2 200708 at fs.png
More reference expression data
هم‌ساخت‌شناسی
گونه‌هاانسانموش
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (mRNA)

NM_001286220 NM_002080، NM_001286220

n/a

RefSeq (پروتئین)

NP_002071 NP_001273149، NP_002071

n/a

موقعیت (UCSC)n/an/a
جستجوی PubMed[۱]n/a
ویکی‌داده
مشاهده/ویرایش Human

این آنزیم در متابولیسم اسیدهای آمینه، چرخه اوره و چرخه اسید سیتریک نقش دارد.

در پژوهش‌های انجام‌شده، نقش این آنزیم در رشد برخی از سرطان‌ها از جمله سرطان پستان و سرطان لوزالمعده مشاهده شده‌است.

منابعویرایش

 1. "Human PubMed Reference:".
 2. "Entrez Gene: GOT2 glutamic-oxaloacetic transaminase 2, mitochondrial (aspartate aminotransferase 2)".

بیشتر بخوانیدویرایش

 • Doonan S, Barra D, Bossa F (1985). "Structural and genetic relationships between cytosolic and mitochondrial isoenzymes". The International Journal of Biochemistry. 16 (12): 1193–9. doi:10.1016/0020-711X(84)90216-7. PMID 6397370.
 • Furuya E, Yoshida Y, Tagawa K (May 1979). "Interaction of mitochondrial aspartate aminotransferase with negatively charged lecithin liposomes". Journal of Biochemistry. 85 (5): 1157–63. PMID 376500.
 • Craig IW, Tolley E, Bobrow M, van Heyningen V (1979). "Assignment of a gene necessary for the expression of mitochondrial glutamic-oxaloacetic transaminase in human-mouse hybrid cells". Cytogenetics and Cell Genetics. 22 (1–6): 190–4. doi:10.1159/000130933. PMID 752471.
 • Pol S, Bousquet-Lemercier B, Pavé-Preux M, Bulle F, Passage E, Hanoune J, Mattei MG, Barouki R (Sep 1989). "Chromosomal localization of human aspartate aminotransferase genes by in situ hybridization". Human Genetics. 83 (2): 159–64. doi:10.1007/BF00286710. PMID 2777255.
 • Fahien LA, Kmiotek EH, MacDonald MJ, Fibich B, Mandic M (Aug 1988). "Regulation of malate dehydrogenase activity by glutamate, citrate, alpha-ketoglutarate, and multienzyme interaction". The Journal of Biological Chemistry. 263 (22): 10687–97. PMID 2899080.
 • Pol S, Bousquet-Lemercier B, Pave-Preux M, Pawlak A, Nalpas B, Berthelot P, Hanoune J, Barouki R (Dec 1988). "Nucleotide sequence and tissue distribution of the human mitochondrial aspartate aminotransferase mRNA". Biochemical and Biophysical Research Communications. 157 (3): 1309–15. doi:10.1016/S0006-291X(88)81017-9. PMID 3207426.
 • Fahien LA, Kmiotek EH, Woldegiorgis G, Evenson M, Shrago E, Marshall M (May 1985). "Regulation of aminotransferase-glutamate dehydrogenase interactions by carbamyl phosphate synthase-I, Mg2+ plus leucine versus citrate and malate". The Journal of Biological Chemistry. 260 (10): 6069–79. PMID 3997814.
 • Martini F, Angelaccio S, Barra D, Pascarella S, Maras B, Doonan S, Bossa F (Nov 1985). "The primary structure of mitochondrial aspartate aminotransferase from human heart". Biochimica et Biophysica Acta. 832 (1): 46–51. doi:10.1016/0167-4838(85)90172-4. PMID 4052435.
 • Davidson RG, Cortner JA, Rattazzi MC, Ruddle FH, Lubs HA (Jul 1970). "Genetic polymorphisms of human mitochondrial glutamic oxaloacetic transaminase". Science. 169 (3943): 391–2. doi:10.1126/science.169.3943.391. PMID 5450376.
 • Ford GC, Eichele G, Jansonius JN (May 1980). "Three-dimensional structure of a pyridoxal-phosphate-dependent enzyme, mitochondrial aspartate aminotransferase". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 77 (5): 2559–63. doi:10.1073/pnas.77.5.2559. PMC 349441. PMID 6930651.
 • Jeremiah SJ, Povey S, Burley MW, Kielty C, Lee M, Spowart G, Corney G, Cook PJ (May 1982). "Mapping studies on human mitochondrial glutamate oxaloacetate transaminase". Annals of Human Genetics. 46 (Pt 2): 145–52. doi:10.1111/j.1469-1809.1982.tb00705.x. PMID 7114792.
 • Tolley E, van Heyningen V, Brown R, Bobrow M, Craig IW (Oct 1980). "Assignment to chromosome 16 of a gene necessary for the expression of human mitochondrial glutamate oxaloacetate transaminase (aspartate aminotransferase) (E.C. 2.6.1.1.)". Biochemical Genetics. 18 (9–10): 947–54. doi:10.1007/BF00500127. PMID 7225087.
 • Lain B, Iriarte A, Mattingly JR, Moreno JI, Martinez-Carrion M (Oct 1995). "Structural features of the precursor to mitochondrial aspartate aminotransferase responsible for binding to hsp70". The Journal of Biological Chemistry. 270 (42): 24732–9. doi:10.1074/jbc.270.42.24732. PMID 7559589.
 • Maruyama K, Sugano S (Jan 1994). "Oligo-capping: a simple method to replace the cap structure of eukaryotic mRNAs with oligoribonucleotides". Gene. 138 (1–2): 171–4. doi:10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
 • Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, Suyama A, Sugano S (Oct 1997). "Construction and characterization of a full length-enriched and a 5'-end-enriched cDNA library". Gene. 200 (1–2): 149–56. doi:10.1016/S0378-1119(97)00411-3. PMID 9373149.