فهرست فرمانروایان اتریش

(تغییرمسیر از آرشیدوک اتریش)

در کشور اتریش دو دودمان بابنبرگ ۹۷۶ تا ۱۲۴۶ و دودمان هابسبورگ ۱۲۸۲ تا ۱۹۱۸ میلادی حکومت کرده‌اند.

مارگراف اتریش ویرایش

دودمان بابنبرگ ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
لئوپولد یکم، مارگراف اتریش
(Luitpold der Erlauchte)
۹۷۶–۹۹۴
  c. 940 Richardis of Sualafeldgau
nine children
10 July 994
وورتسبورگ
aged about 54
هنری یکم، مارگراف اتریش
(Heinrich der Starke)
۹۹۴–۱۰۱۸
  late 10th century
son of لئوپولد یکم، مارگراف اتریش and Richardis of Sualafeldgau
never married ۲۳ ژوئن ۱۰۱۸
آدالبرت، پیروز
(Adalbert der Siegreiche)
۱۰۱۸–۱۰۵۵
  c. 985
son of لئوپولد یکم، مارگراف اتریش and Richardis of Sualafeldgau
(1) Glismod of West-Saxony
no children know
(2) Frozza Orseolo
one issue
26 May 1055
Melk
aged about ۷۰
ارنست، شجاع
(Ernst der Tapfere)
۱۰۵۵–۱۰۷۵
  c. 1027
son of Adalbert and Glismod of West-Saxony
(1) Adelaide of Eilenburg
۱۰۶۰
three children
(2) Swanhilde von der Ungarnmark
۱۰۷۲
no issue
10 June 1075
aged about ۴۸
لئوپولد دوم، زیبا
(Luitpold der Schöne)
۱۰۷۵–۱۰۹۵
  c. 1050
son of Ernest and Adelaide of Eilenburg
Ida of Cham
۱۰۶۵
eight children
12 October 1095
aged about ۴۵
لئوپولد سوم نیک
(Luitpold der Heilige)
۱۰۹۵–۱۱۳۶
  c. 1073
Melk
son of Leopold II and Ida of Cham
(1) Maria of Perg
one son
(2) Agnes of Germany
۱۱۰۶
eighteen children
15 November 1136
وین
aged about 63
لئوپولد چهارم، سخاوتمند
(Luitpold der Freigiebige)
۱۱۳۷–۱۱۴۱
  c. 1108
son of Leopold III and Agnes of Germany
Maria of Bohemia
28 September 1138
no issue
18 October 1141
نیدرالتایش
aged about 33
هنری دوم یاسومیرگُت
(Heinrich Jasomirgott)
۱۱۴۱–۱۱۵۶
  c. 1107
son of Leopold III and Agnes of Germany
(1) Gertrude of Süpplingenburg
1 May 1142
one daughter
(2) Theodora Komnene
۱۱۴۸
three children
13 January 1177
aged about ۷۰

دوک اتریش ویرایش

دودمان بابنبرگ ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
هنری دوم، یاسومیرگُت
(Heinrich Jasomirgott)
۱۱۵۶–۱۱۷۷
  c. 1107
son of Leopold III and Agnes of Germany
(1) Gertrude of Süpplingenburg
1 May 1142
one daughter
(2) Theodora Komnene
۱۱۴۸
three children
13 January 1177
aged about ۷۰
لئوپولد پنجم، فضیلت‌مند
(Luitpold der Tugendhafte)
۱۱۷۷–۱۱۹۴
  c. 1157
son of Henry II and Theodora Komnene
Helena of Hungary
۱۱۷۴
four children
31 December 1194
گراتس
aged about 37
فردریک اول، کاتولیک
(Friedrich der Katholische)
۱۱۹۵–۱۱۹۸
  c. 1175
son of Leopold V and Helena of Hungary
never married 16 April 1198
سرزمین مقدس
aged about 23
لئوپولد ششم، شکوهمند
(Luitpold der Glorreiche)
۱۱۹۸–۱۲۳۰
  c. 1176
son of Leopold V and Helena of Hungary
Theodora Angelina
۱۲۰۳
seven children
28 July 1230
کاسینو
aged about 54
فردریک دوم نزاع‌گر
(Friedrich der Streitbare)
۱۲۳۰–۱۲۴۶
  25 April 1211
وینر نویشتات
son of Leopold VI and Theodora Angelina
(1) Sophia Laskarina
no issue
(2) Agnes of Merania
۱۲۲۹
no issue
15 June 1246
Leitha
aged ۳۵

دوران فترت ویرایش

 
اوتاکار، پادشاه بوهم

دودمان هابسبورگ ویرایش

در سال ۱۲۸۷, رودلف یکم، اوتوکار را شکست داد و کنترل اتریش را بر دست گرفت. در سال ۱۲۸۲ او پسرانش را با دوک نشین های اتریش و اشتایرمارک وسلط داد و بدین وسیله فرمانروای بر آن سامان را برای دودمان هابسبورگ تضمین کرد.

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
رودلف یکم
۱۲۷۸–۱۲۸۲
  1 May 1218
Breisgau
son of Albert IV, Count of Habsburg and Hedwig of Kyburg
(1) Gertrude of Hohenburg
۱۲۴۵
9 children
(2) Isabella of Burgundy
5 February 1284
no issue
15 July 1291
اشپیر
aged 73
آلبرشت یکم
۱۲۸۲–۱۳۰۸
  July 1255
وین
eldest son of رودلف یکم and Gertrude of Hohenburg
Elisabeth of Gorizia-Tyrol
20 December 1274
وین
12 children
1 May 1308
Windisch
aged ۵۲
رودولف دوم، خوش مشرب
۱۲۸۲–۱۲۸۳
  July 1270
رنفلدان
third son of رودلف یکم and Gertrude of Hohenburg
Agnes of Bohemia
March 1289
پراگ
one son
10 May 1290
پراگ
aged 20
رودولف سوم، نیک
۱۲۹۸–۱۳۰۷
  c. 1281
وین
eldest son of آلبرشت یکم and Elisabeth of Gorizia-Tyrol
(1) Blanche of France
25 May 1300
one daughter
(2) Elisabeth Richeza of Poland
16 October 1306
no issue
3/4 July 1307
Horažďovice
aged 26
فردریک اول، زیبا
۱۳۰۸–۱۳۳۰
  c. 1289
وین
second son of آلبرشت یکم and Elisabeth of Gorizia-Tyrol
Isabella of Aragon
11 May 1315
رافنزبورگ
three children
13 January 1330
Gutenstein
aged ۴۱
لئوپولد اول، شکوهمند
۱۳۰۸–۱۳۲۶
  4 August 1290
وین
third son of آلبرشت یکم and Elisabeth of Gorizia-Tyrol
Catherine of Savoy
26 May 1315
بازل
two daughters
28 February 1326
استراسبورگ
aged 35
آلبرت دوم، خردمند
۱۳۳۰–۱۳۵۸
  12 December 1298
Habsburg Castle
fourth son of آلبرشت یکم and Elisabeth of Gorizia-Tyrol
Joanna of Pfirt
15 February 1324
وین
six children
16 August 1358
وین
aged 59
اتو اول، شاد
۱۳۳۰–۱۳۳۹
  23 July 1301
وین
seventh son of آلبرشت یکم and Elisabeth of Gorizia-Tyrol
(1) Elisabeth of Bavaria
15 May 1325
اشتراوبینگ
two sons
(2) Anne of Bohemia
16 February 1335
زنیمو
no issue
17 February 1339
Neuberg an der Mürz
aged 37
فردریک دوم
۱۳۳۹–۱۳۴۴
  10 February 1327
eldest son of Otto I and Elisabeth of Bavaria
never married 11 December 1344
Neuberg an der Mürz
aged 17
لئوپولد دوم
۱۳۳۹–۱۳۴۴
c. 1328
second son of Otto I and Elisabeth of Bavaria
never married 10 August 1344
سال ۱۶
رودولف چهارم، بنیانگذار
۱۳۵۸–۱۳۶۵
  1 November 1339
وین
eldest son of Albert II the Wise and Joanna of Pfirt
Catherine of Bohemia
13 July 1356
وین
no issue
27 July 1365
میلان
aged 25

آرشیدوک‌نشین اتریش ویرایش

دودمان هابسبورگ ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
آلبرت سوم، دم اسبی
۱۳۶۵–۱۳۷۹
  9 September 1349
وین
third son of Albert II the Wise and Joanna of Pfirt
(1) Elisabeth of Bohemia
after 19 March 1366
وین
no issue
(2) Beatrice of Nuremberg
4 March 1375
وین
one son
29 August 1395
Laxenburg
aged ۴۵
لئوپولد سوم، عادل
۱۳۶۵–۱۳۷۹
  1 November 1351
وین
fourth son of Albert II the Wise and Joanna of Pfirt
Viridis Visconti
23 February 1365
وین
six children
9 July 1386
سامپک
aged 34

چندپارگی ویرایش

نیدراسترایش:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
آلبرت سوم، دم اسبی
۱۳۷۹–۱۳۹۵
  9 September 1349
وین
third son of Albert the Wise and Joanna of Pfirt
(1) Elisabeth of Bohemia
after 19 March 1366
وین
no issue
(2) Beatrice of Nuremberg
4 March 1375
وین
one son
29 August 1395
Laxenburg
aged ۴۵
آلبرت چهارم، بیمار
۱۳۹۵–۱۴۰۴
  19 September 1377
وین
only son of Albert the Pigtail and Beatrice of Nuremberg
Joanna Sophia of Bavaria
24 April 1390
وین
two children
14 September 1404
کلوسترنویبورگ
aged 26
آلبرشت دوم
۱۴۰۴–۱۴۳۹
under joint guardianship
of Leopold IV and Ernest (1404–1411)
  16 August 1397
وین
only son of Albert IV and Joanna Sophia of Bavaria
الیزابت بوهمی
26 April 1422
وین
three children
27 October 1439
Neszmély
aged 42
Vacant 1439–1440
لاسلوی پنجم
۱۴۴۰–۱۴۵۷
under guardianship
of فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم (1440–1452)
  22 February 1440
کمرم
only son of آلبرشت دوم and الیزابت بوهمی
never married 23 November 1457
پراگ
aged 17
پس از مرگ لاسلوی، قلمروهای او به سلسله لئوپولدیان واگذارشد:
نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم
۱۴۵۷–۱۴۹۳
  21 September 1415
اینسبروک
first son of Ernest and Cymburgis of Masovia
Eleanor of Portugal
16 March 1452
رم
five children
19 August 1493
لینتس
aged 77
Albert VI the Prodigal
۱۴۵۷–۱۴۶۳
  12 September 1418
وین
third son of Ernest and Cymburgis of Masovia
Mathilde of the Palatinate
۱۴۵۲
وین
no issue
2 December 1463
وین
aged 45

سلسله لئوپولدیان، دوک‌نشین های اشتایریا، کارینتیا و کارنیولا، ایالت تیرول و اتریش بیرونی را دریافت کردند:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Leopold III the Just
۱۳۷۹–۱۳۸۶
  1 November 1351
وین
fourth son of Albert the Wise and Joanna of Pfirt
Viridis Visconti
23 February 1365
وین
six children
9 July 1386
سامپک
aged 34
William the Courteous
۱۳۸۶–۱۴۰۶
  c. 1370
وین
eldest son of Leopold the Just and Viridis Visconti
Joan II of Naples
13 November 1401
وین
no issue
15 July 1406
وین
aged 36
Leopold IV the Fat
۱۳۸۶–۱۴۱۱
  c. 1371
وین
second son of Leopold the Just and Viridis Visconti
Catherine of Burgundy
15 August 1393
وین
no issue
3 June 1411
وین
aged 40
Ernest the Iron
۱۴۰۲–۱۴۰۶
  c. 1377
بروک آن در مور
third son of Leopold the Just and Viridis Visconti
(1) Margaret of Pomerania
14 January 1392
بروک آن در مور
no issue
(2) Cymburgis of Masovia
25 January 1412
کراکوف
nine children
10 June 1424
بروک آن در مور
aged 47
Frederick IV of the Empty Pockets[۱]
۱۴۰۲–۱۴۰۶
  c. 1382
fourth son of Leopold the Just and Viridis Visconti
(1) Elisabeth of the Palatinate
24 December 1407
اینسبروک
one daughter
(2) Anna of Brunswick
11 June 1411
اینسبروک
four children
24 June 1439
اینسبروک
aged 57
در سال ۱۴۰۶، سلسله لئوپولدین قلمروهای خود را تقسیم کرد:
سلسله مهتر لئوپولدینیان، دوک نشین های اشتایریا، کارینتیا و کارنیولا را دریافت کردند که مجموعا، اتریش داخلی نیز نامیده می شدند:
نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Ernest the Iron
۱۴۰۲–۱۴۲۴
  c. 1377
بروک آن در مور
third son of Leopold the Just and Viridis Visconti
(1) Margaret of Pomerania
14 January 1392
بروک آن در مور
no issue
(2) Cymburgis of Masovia
25 January 1412
کراکوف
nine children
10 June 1424
بروک آن در مور
aged 47
فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم
۱۴۵۷–۱۴۹۳
  21 September 1415
اینسبروک
first son of Ernest the Iron and Cymburgis of Masovia
Eleanor of Portugal
16 March 1452
رم
five children
19 August 1493
لینتس
aged 77
Albert VI the Prodigal
۱۴۵۷–۱۴۶۳
  12 September 1418
وین
third son of Ernest the Iron and Cymburgis of Masovia
Mathilde of the Palatinate
۱۴۵۲
وین
no issue
2 December 1463
وین
aged 45

هر دو منطقه قرار گرفتند، تحت سرپرستی:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Frederick IV of the Empty Pockets
۱۴۰۶–۱۴۳۵
  c. 1382
fourth son of Leopold the Just and Viridis Visconti
(1) Elisabeth of the Palatinate
24 December 1407
اینسبروک
one daughter
(2) Anna of Brunswick
11 June 1411
اینسبروک
four children
24 June 1439
اینسبروک
aged 57
سلسله کهتر تیرولی، تیرول و پس از آن اتریش بیرونی را دریافت کردند. این مناطق همچنین اتریش علیا نامیده می شدند (با اوبراسترایش اشتباه نشوند):
نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Frederick IV of the Empty Pockets
۱۴۰۶–۱۴۳۹
  c. 1382
fourth son of Leopold the Just and Viridis Visconti
(1) Elisabeth of the Palatinate
24 December 1407
اینسبروک
one daughter
(2) Anna of Brunswick
11 June 1411
اینسبروک
four children
24 June 1439
اینسبروک
aged 57
Sigismund the Rich
۱۴۳۹–۱۴۹۰
under guardianship
of فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم (1439–1446)
  26 October 1427
اینسبروک
second son of Frederick IV and Anna of Brunswick
(1) Eleanor of Scotland
12 February 1449
اینسبروک
one son
(2) Katharina of Saxony
24 February 1484
اینسبروک
no issue
4 March 1496
اینسبروک
aged 68
در سال ۱۴۹۰ آن مناطق واگذار شدند به:
نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم
۱۴۹۰–۱۴۹۳
  22 March 1459
وینر نویشتات
second son of فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم and Eleanor of Portugal
(1) Mary of Burgundy
18 August 1477
خنت
three children
(۲) آن برتانی
18 December 1490
رن
no issue
(3) Bianca Maria Sforza
16 March 1494
هال این تیرول
no issue
12 January 1519
ولس (اتریش)
aged 59
  • ماتیاش کُروینوس، پادشاه مجارستان، مدعی قلمروهای اتریش شد و اتریش و اشتایر را اشغال کرد. او با ادعای لقب "دوک اتریش" از سال ۱۴۸۵ تا زمان مرگش در سال ۱۴۹۰ در وین اقامت داشت.
نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
ماتیاش یکم
۱۴۸۵–۱۴۹۰
Claimant Duke
  23 February 1443
کلوژ-نپوکا
second son of John Hunyadi and Elizabeth Szilágyi
(1) Elizabeth of Celje
no issue
(2) Catherine of Poděbrady
1 May 1461
Matthias Church, بوداپست
no issue
(3) Beatrice of Naples
15 December 1476
وین
no issue
6 April 1490
وین
aged 47

اتحاد مجدد ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم
۱۴۹۳–۱۵۱۹
  22 March 1459
وینر نویشتات
second son of فریدریش سوم، امپراتور مقدس روم and Eleanor of Portugal
(1) Mary of Burgundy
18 August 1477
خنت
three children
(۲) آن برتانی
18 December 1490
رن
no issue
(3) Bianca Maria Sforza
16 March 1494
هال این تیرول
no issue
12 January 1519
ولس (اتریش)
aged 59
کارل پنجم، امپراتوری مقدس روم
۱۵۱۹–۱۵۲۱
  24 February 1500
خنت
eldest son of Philip I of Castile and خوانای اول کاستیل
ایزابلای پرتغال
10 March 1526
سویا (شهر)
seven children
21 September 1558
Yuste
aged ۵۸
فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم
۱۵۲۱–۱۵۶۴
  10 March 1503
الکالا د هنارس
second son of Philip I of Castile and خوانای اول کاستیل
Anne of Bohemia and Hungary
25 May 1521
لینتس
fifteen children
25 July 1564
وین
aged 61

چندپارگی مجدد ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم
۱۵۶۴–۱۵۷۶
  31 July 1527
وین
eldest son of فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم and Anne of Bohemia and Hungary
ماریای آستوریاس
13 September 1548
وایادولید
sixteen children
12 October 1576
رگنسبورگ
aged 49
رودلف دوم، امپراتور مقدس روم
۱۵۷۶–۱۶۰۸
  18 July 1552
وین
second son of ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم and ماریای آستوریاس
never married 20 January 1612
پراگ
aged 59
ماتیاس، امپراتور مقدس روم
۱۶۰۸–۱۶۱۹
  24 February 1557
وین
fourth son of ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم and ماریای آستوریاس
Anna of Tyrol
4 December 1611
وین
no issue
20 March 1619
وین
aged 62
Albert VII
۱۶۱۹
  13 November 1559
وینر نویشتات
fifth son of ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم and ماریای آستوریاس
Infanta Isabella Clara Eugenia of Spain
18 April 1599
والنسیا
no issue
13 July 1621
بروکسل
aged 61
رودولف، ماتیاس و آلبرت فرزندی نداشتند. بنابراین، پس از کناره گیری آلبرت از سلطنت در ۹ اکتبر ۱۶۱۹، این سرزمین ها به نوادگان کارل سومین پسر امپراتور فردیناند واگذار شدند.

تیرول و اتریش بیرونی به فرزند دوم امپراتور فردیناند، فردیناند واگذار شدند:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Ferdinand II
۱۵۶۴–۱۵۹۵
  14 June 1529
لینتس
second son of فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم and Anne of Bohemia and Hungary
(1) Philippine Welser
ca. 1576
four children
(2) Anne Juliana Gonzaga
14 May 1582
اینسبروک
three daughters
24 January 1595
اینسبروک
aged 65

فردیناند بدون وارث مذکر درگذشت و قلمروهای او به نوادگان برادرش ماکسیمیلیان رسیدند:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
ماتیاس، امپراتور مقدس روم
۱۵۹۵–۱۶۱۹
under regency
of ماکسمیلیان سوم، آرشیدوک اتریش
(1612–1618)
  24 February 1557
وین
fourth son of ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم and ماریای آستوریاس
Anna of Tyrol
4 December 1611
وین
no issue
20 March 1619
وین
aged 62
ماکسمیلیان سوم، آرشیدوک اتریش
۱۶۱۲–۱۶۱۸
as Governor-Archduke
  12 October 1558
وین
sixth son of ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم and ماریای آستوریاس
never married 2 November 1618
وین
aged 60

ماتیاس بدون فرزند درگذشت و قلمروهای او به نوادگان سومین پسر امپراتور فردیناند، کارل رسیدند.

اتریش داخلی (اینراوستررایش) (استایریا، کارینتیا و کارنیولا) به سومین پسر امپراتور فردیناند، کارل منتقل شدند:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
کارل دوم، آرشیدوک اتریش
۱۵۶۴–۱۵۹۰
  3 June 1540
وین
fourth son of فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم and Anne of Bohemia and Hungary
ماریا آنا فن بایرن
26 August 1571
وین
fifteen children
10 July 1590
گراتس
aged 50
فردیناند دوم، امپراتور مقدس روم
۱۵۹۰/۱۶۱۹–۱۶۳۷
under regency
of ماکسمیلیان سوم، آرشیدوک اتریش
(1593–1595)
  9 July 1578
گراتس
second son of کارل دوم، آرشیدوک اتریش and ماریا آنا فن بایرن
(1) Maria Anna of Bavaria
23 April 1600
گراتس
seven children
(2) Eleonor Gonzaga
2 February 1622
اینسبروک
no issue
15 February 1637
وین
aged 58

اتحاد دوباره و چندپارگی مجدد ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
فردیناند دوم، امپراتور مقدس روم
۱۵۹۰/۱۶۱۹–۱۶۳۷
  9 July 1578
گراتس
second son of کارل دوم، آرشیدوک اتریش and ماریا آنا فن بایرن
(1) Maria Anna of Bavaria
23 April 1600
گراتس
seven children
(2) Eleonora Gonzaga
2 February 1622
اینسبروک
no issue
15 February 1637
وین
aged 58
فردیناند سوم، امپراتور مقدس روم
۱۶۳۷–۱۶۵۷
  13 July 1608
گراتس
third son of فردیناند دوم، امپراتور مقدس روم and Maria Anna of Bavaria
(1) Maria Anna of Spain
20 February 1631
وین
six children
(2) Maria Leopoldine of Austria
2 July 1648
لینتس
one son
(3) Eleonora Gonzaga
30 April 1651
وینر نویشتات
four children
2 April 1657
وین
aged 48

Upper Austria passed to the Younger Tyrolean Line:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
Leopold V
۱۶۲۳–۱۶۳۲
  9 October 1586
گراتس
fifth son of کارل دوم، آرشیدوک اتریش and ماریا آنا فن بایرن
Claudia de' Medici
19 April 1626
اینسبروک
five children
13 September 1632
شواتس
aged 45
Ferdinand Charles
۱۶۳۲–۱۶۶۲
  17 May 1628
اینسبروک
eldest son of Leopold V and Claudia de' Medici
Anna de' Medici
10 June 1646
اینسبروک
two daughters
30 December 1662
Kaltern
aged ۳۴
Sigismund Francis
۱۶۶۲–۱۶۶۵
  27 November 1630
اینسبروک
second son of Leopold V and Claudia de' Medici
Hedwig of the Palatinate-Sulzbach
3 June 1665
امبرگ-سولزباخ
no issue
25 June 1665
اینسبروک
aged 34
After Sigismund Francis died without issue and his territories reverted to the elder line.

The Austrian territories were conclusively reunited in 1665 under:

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
لئوپولد یکم، امپراتور مقدس روم
۱۶۵۷/۱۶۶۵–۱۷۰۵
  9 June 1640
وین
fourth son of فردیناند سوم، امپراتور مقدس روم and Maria Anna of Spain
(1) Margaret Theresa of Spain
12 December 1666
وین
four children
(2) Claudia Felicitas of Austria
15 October 1673
گراتس
two daughters
(3) Eleonor Magdalene of Neuburg
14 December 1676
پاساو
eleven children
5 May 1705
وین
aged 64
یوزف یکم، امپراتور مقدس روم
۱۷۰۵–۱۷۱۱
  26 July 1678
وین
eldest son of لئوپولد یکم، امپراتور مقدس روم and Eleonor Magdalene of Neuburg
Wilhelmina Amalia of Brunswick
10 June 1646
وین
three children
17 April 1711
وین
aged 32
کارل ششم، امپراتور مقدس روم
۱۷۱۱–۱۷۴۰
  1 October 1685
وین
second son of لئوپولد یکم، امپراتور مقدس روم and Eleonor Magdalene of Neuburg
Elisabeth Christine of Brunswick-Wolfenbüttel
1 August 1708
سانتا ماریا دل مار
five children
20 October 1740
وین
aged 55
ماریا ترزا، اتریش
۱۷۴۰–۱۷۸۰
with فرانتس یکم، امپراتور مقدس روم (۱۷۴۰–۱۷۶۵)
یوزف دوم، امپراتور مقدس روم (1765–1780)
  13 May 1717
هافبرگ
eldest daughter of کارل ششم، امپراتور مقدس روم and Elisabeth Christine of Brunswick-Wolfenbüttel
12 February 1736
وین
ماریا ترزا، اتریش
29 November 1780
هافبرگ
aged 63
فرانتس یکم، امپراتور مقدس روم
with ماریا ترزا، اتریش (1740–1765)
  8 December 1708
نانسی
fourth son of Leopold, Duke of Lorraine and Élisabeth Charlotte d'Orléans
18 August 1765
اینسبروک
aged 56

دودمان هابسبورگ-لورن ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
یوزف دوم، امپراتور مقدس روم
۱۷۶۵–۱۷۹۰
with ماریا ترزا، اتریش (1765–1780)
  13 March 1741
وین
eldest son of فرانتس یکم، امپراتور مقدس روم and ماریا ترزا، اتریش
(1) Isabella of Parma
6 October 1760
وین
two daughters
(2) Maria Josepha of Bavaria
23 January 1765
کاخ شون‌برون
no issue
20 February 1790
وین
aged 48
لئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم
۱۷۹۰–۱۷۹۲
  5 May 1747
وین
third son of فرانتس یکم، امپراتور مقدس روم and ماریا ترزا، اتریش
Maria Luisa of Spain
16 February 1764
اینسبروک
sixteen children
1 March 1792
وین
aged 44
فرانتس دوم، امپراتور مقدس روم
۱۷۹۲–۱۱ اوت ۱۸۰۴
  12 February 1768
فلورانس
eldest son of لئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم and Maria Luisa of Spain
(1) Elisabeth of Württemberg
6 January 1788
وین
one daughter
(۲) ماریا ترسای سیسیل
15 September 1790
وین
12 children
(3) Maria Ludovika of Austria-Este
6 January 1808
وین
no issue
(4) Caroline Augusta of Bavaria
29 October 1816
وین
no issue
2 March 1835
وین
aged 67

امپراتوری اتریش ویرایش

نام پرتره زاده ازدواج‌ها درگذشته
فرانتس دوم، امپراتور مقدس روم
11 August 1804–۱۸۳۵
  12 February 1768
فلورانس
eldest son of لئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم and Maria Luisa of Spain
(1) Elisabeth of Württemberg
6 January 1788
وین
one daughter
(۲) ماریا ترسای سیسیل
15 September 1790
وین
12 children
(3) Maria Ludovika of Austria-Este
6 January 1808
وین
no issue
(4) Caroline Augusta of Bavaria
29 October 1816
وین
no issue
2 March 1835
وین
aged 67
فردیناند یکم (اتریش)
۱۸۳۵–۱۸۴۸
  19 April 1793
وین
eldest son of فرانتس دوم، امپراتور مقدس روم and ماریا ترسای سیسیل
Maria Anna of Savoy
27 February 1831
وین
no issue
29 June 1875
پراگ
aged 82
فرانتس یوزف یکم
۱۸۴۸–۱۹۱۶
  18 August 1830
کاخ شون‌برون
eldest son of Archduke Franz Karl of Austria and Princess Sophie of Bavaria
الیزابت اتریش-مجارستان
24 April 1854
Augustinerkirche
four children
21 November 1916
کاخ شون‌برون
aged 86
کارل یکم (اتریش)
۱۹۱۶–۱۲ نوامبر ۱۹۱۸
  17 August 1887
Persenbeug-Gottsdorf
eldest son of آرشیدوک اوتوی اتریش (۱۸۶۵–۱۹۰۶) and Princess Maria Josepha of Saxony
زیتا ماریا
21 October 1911
Schwarzau Castle
eight children
1 April 1922
مادیرا
aged 34

جمهوری اتریش ویرایش

در سال ۱۹۱۸ با تفکیک اتریش-مجارستان اولین جمهوری اتریش تشکیل شد اما در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵ اتریش به کشور آلمان ملحق شد، پس از آن در ۱۹۴۵ میلادی جمهوری اتریش کنونی ایجاد شد که رئیس‌جمهور رئیس حکومت اما صدراعظم قدرت اجرایی کشور می‌باشد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Frederick III, Duke of Austria (1347–1362) never ruled but was counted in the regnal reckoning for Austria.