ادغام رسانه‌ای

یکی از روندهایی که در جهان سرمایه داری در مورد رسانه‌ها وجود داشته، ادغام رسانه‌ای یا تجمیع رسانه‌ای (Media conglomerate) است که بر اساس آن چندین رسانه توسط گروه‌های صاحب قدرت خریداری شده و به هم پیوست می‌شوند.[۱]

خطر ادغام رسانه‌ای می‌تواند این باشد که جامعه تک‌صدایی شود و رسانه‌های کوچک و مستقل کم کم با از دست دادن خریداران و سفارش‌دهندگان آگهی نابود شوند.[۲] این روند به طور خاص در کشورهای نظام سرمایه داری رایج است و قوانینی برای مقابله با آن تصویب شده است. به شرکت‌هایی که ترکیبی از چندین رسانه هستند ادغام‌شده‌های رسانه‌ای می‌گویند. بن بگدیکیان در کتاب خود با عنوان انحصار رسانه‌ها نشان می‌دهد که چگونه در یکصد سال گذشته تعداد رسانه‌های آمریکا کمتر و کمتر شده و مجتمع‌های رسانه‌ای به نحو وحشت آوری بزرگ و قدرتمند شده‌اند.[۳] روپرت مرداک مالک مجتمع‌های بزرگ رسانه‌ای یکی از بزرگ‌ترین متهمان ادغام رسانه‌ای شناخته می‌شود.

منابعویرایش

  1. Holt, J. , & Perren, A. (2009). Media industries: History, theory, and method. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell
  2. Andersen, R. , & Gray, J. (2008). Battleground: The media. Westport, Conn: Greenwood Press
  3. Bagdikian, B. H. (2000). The media monopoly. Boston, Mass: Beacon Press.