باز کردن منو اصلی

ارتجاع (مهندسی و ساختمان‌سازی)

Home designed to resist flood waters.jpg

شهرهای مرتجع یا تاب‌آور به شهرهایی گفته می‌شود که برنامه خاصی را برای کنترل بحران و بازگشت به شرایط اولیه تدوین کرده‌اند. اولین قدم برای دست یابی به این شرایط، ارزیابی ریسک بحران است که اطلاعات لازم برای طراحی برنامه امداد یا پیشگیری را فراهم می‌آورد.کارشناسان موارد متعددی را به عنوان پیش نیاز رخداد ارتجاع در یک شهر مطرح کرده اند:[۱]

ویژگی‌هاویرایش

  • برنامه‌ریزی: ایجاد محیط‌های چند منظوره و مراکز منطقه‌ای متراکم برای ایجاد حس تعلق مکانی و فراهم ساختن انتخاب روش ونوع حمل و نقل (به غیر از وسایل نقلیه خصوصی). محافظت از منابع کشاورزی و زیست گاه‌های حیات وحش
  • تحرک: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل با کیفت، اعم از پیاده، دوچرخه و حمل و نقل عمومی با دسترسی آسان و اطلاع‌رسانی سریع و به موقع
  • محیط مصنوع: طراحی بناهای جدید و فضاها و مرایا و مناظر وابسته و بهسازی بناهای موجود برای بهبود نحوه مصرف انرژی
  • اقتصاد: پشتیبانی از کسب و کار محلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدید مثل انرژی تجدیدپذیر و قابلیت بازیابی مجدد
  • مواد غذایی: توسعه منابع محلی تولید، فراوری و توزیع مواد غذایی
  • منابع: کاهش چشمگیر مصرف منابع آبی و مادی، کاهش تولید زباله و بازیافت
  • مدیریت: مشارکت فعال دولت، بخش‌های اقتصادی و شهروندان در تصمیم گیری‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف در مورد نحوه پیشرفت اعمال این برنامه

منابعویرایش

  1. Wardekker et al 2009
  • Heinberg, R.; Lerch, D. ,Post Carbon Reader: Managing the 21st Century's Sustainability Crisis, University of California Press, : 2010, ISBN 0970950063.
  • Wardekker, J. A.; Jong, A. ; Knoop, J. M. ; Sluijs, J. P. Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain climate changes, Technological Forecasting & Social Change 77 (2010) 987–998