اردشیر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اردشیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شاهانویرایش

کیانیان
هخامنشیان
ساسانیان
باوندیان
اروندی‌های ارمنستان

بزرگان ایران باستانویرایش

افراد معاصرویرایش

مکان‌هاویرایش

پانویسویرایش