اصفهانی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اصفهانی (اصفهان + ی نسبت) ممکن است در یکی از این معانی به کار رود: