در نیروهای مسلح ایران به درجه ستوان سوم تا سرهنگ تمام درجهٔ افسری می‌گویند و با پیشوند جناب خطاب قرار می‌دهند. به کسی که دارای یکی از این درجه‌ها باشد افسر می‌گویند. این عنوان در دورهٔ رضا شاه پهلوی از روی واژهٔ «افسر» در زبان فارسی به معنی «تاج» برای معادل واژهٔ officer در انگلیسی ساخته شد.

درجه‌های افسری در نیروهای مسلح ایران (به غیر از نیروی دریایی) به ترتیب از بالاترین درجه تا پایین‌ترین درجه عبارتند از:

درجه‌های افسری در نیروی دریایی ایران به ترتیب از بالاترین درجه تا پایین‌ترین درجه عبارتند از:

جستارهای وابستهویرایش

درجه‌های نظامی ایران