باز کردن منو اصلی

سرهنگ دوم یکی از درجات افسری ارشد ارتش است که بالاتر از درجه ی سرگردی و پایین‌تر از درجه ی سرهنگی (سرهنگ تمامی) است.

سرهنگ دوم
Sarhang 2.png
کشور ایران
شاخه خدماتنیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درجه ناتوOF-4
شکل گرفته۱۳۱۳
رتبه بالاتر بعدیسرهنگ
رتبه پایین‌تر بعدیسرگرد
درجه‌های معادلسرهنگ دوم پاسدار
ناخدا دوم
ناوسالار دوم پاسدار
درجه‌های ارتش ایران
نیروها
زمینی و هوایی دریایی
ارتشبد دریابد
سپهبد دریاسالار
سرلشکر دریابان
سرتیپ دریادار
سرتیپ دوم دریادار دوم
سرهنگ ناخدا یکم
سرهنگ دوم ناخدا دوم
سرگرد ناخدا سوم
سروان ناوسروان
ستوان ۳، ۲ و ۱ ناوبان ۳، ۲ و ۱
استوار ۲ و ۱ ناواستوار ۲ و ۱
گروهبان ۳، ۲ و ۱ مهناوی ۳، ۲ و ۱
سرجوخه سرناوی
سرباز ۲ و ۱ ناوی ۲ و ۱
سرباز ناوی

نگارخانهویرایش