الگوها در طبیعت

الگوها در طبیعت نظم‌های قابل مشاهده شکلی هستند که در جهان طبیعی یافت می‌شوند. این الگوها در زمینه‌های مختلف تکرار می‌شوند و گاهی می‌توان آنها را به صورت مدل ریاضی دید. الگوهای طبیعی شامل تقارن‌ها، درختان، مارپیچ‌ها، پیچ و خم‌ها، موج‌خا، کف‌ها کاشی‌کاری‌ها، شکستگی‌ها و راه‌راه‌ها هستند. [۱] فیلسوفان یونانی اولیه الگو را مورد مطالعه قرار دادند و افلاطون، فیثاغورث و امپدوکلس در تلاش برای توضیح نظم در طبیعت بودند. درک مدرن از الگوهای قابل مشاهده به تدریج در طول زمان گسترش یافت.

الگوهای طبیعی با وزش باد در تپه‌های شنی در صحرای نامیب شکل می‌گیرند. تپه‌های برخان هلالی‌شکل و موج‌های روی سطح آن‌ها هر جا که شرایط مناسب باشد تکرار می‌شوند.
الگوهای آفتاب‌پرست پرده‌دار، Chamaeleo calyptratus، رنگ هشدار استتار و سیگنال و همچنین گزینش جنسی را فراهم می‌کند.

ریاضیات، فیزیک و شیمی می‌توانند الگوهای موجود در طبیعت را در سطوح و مقیاس‌های مختلف توضیح دهند. الگوهای جانداران زنده با فرآیندهای زیست‌شناختی انتخاب طبیعی و گزینش جنسی توضیح داده می‌شوند. مطالعات شکل‌گیری الگو از مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌سازی طیف گسترده‌ای از الگوها استفاده می‌کند.

الگوهای ترکیبی: شته‌ها و جوان تازه متولدشده در خوشه‌های آراسته روی برگ چنار، که توسط رگبرگ‌ها به چندضلعی تقسیم می‌شوند، که توسط شته‌های جوان پرهیز می‌شود.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش