چند نمونه چندضلعی

در هندسه، چندضلعی یا چندبر به شکلی دوبعدی در صفحه گفته می‌شود که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشد. در فضای سه بعدی به آن چند وجهی گویند.[نیازمند منبع]

مثلث، مربع، و پنج‌ضلعی نمونه‌ای از چند ضلعی‌ها هستند.

اگر همه پهلوهای یک چندضلعی با هم برابر باشند آن چند ضلعی را چندضلعی منتظم گویند. کم‌ضلع‌ترین چندضلعی سه‌ضلعی یا مثلث نام دارد.

در یک چندضلعی منتظم، ضلع‌ها طول مساوی دارند و اندازه زوایای داخلی نیز مساوی است. هر اندازه که شمار پهلوهای یک چندضلعی منتظم بیشتر باشد، بیشتر شبیه دایره خواهد بود. در چند ضلعی‌های منتظم با تعداد پهلوهای زوج، پهلوهای روبرو، با هم موازیند.[۱]

در هر چندضلعی منتظم با تعداد پهلوهای فرد، عمود منصف هر ضلع، نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع است. که این عمود منصف (یا نیمساز) محور تقارن آن چند ضلعی است.[۱]

دسته‌بندی چندضلعیویرایش

تعداد اضلاعویرایش

چند ضلعی‌های کاو و کوژویرایش

یک چند ضلعی کوژ (محدب) چند ضلعی‌ای است که اگر از هر دو نقطه دلخواه درون آن خطی به هم وصل کنیم، آن خط از داخل چند ضلعی عبور کند یا به عبارتی یک چند ضلعی، کوژ است اگر و تنها اگر هیچ‌یک از زاویه‌های داخلی آن بیشتر از ۱۸۰ درجه نباشند.[۲]

تقارنویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش