الگو:جعبه اطلاعات سمت رسمی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو با کد منبع الگو:جعبه اطلاعات سمت سیاسی/منبع کار می‌کند.

کاربردویرایش

فارسیویرایش

{{الگو:جعبه اطلاعات سمت سیاسی
| سمت     = 
| نهاد     = 
| نام بومی   = 
| نشان     = 
| اندازهٔ نشان = 
| توضیح نشان  = 
| حوزه     = 
| تصویر    = 
| اندازهٔ تصویر = 
| دگرتوضیح   = 
| متصدی    = 
| متصدی از   = 
| لقب     = 
| سکونت‌گاه   = 
| تعیین‌گر   = 
| سمت تعیین‌گر = 
| گمارنده   = 
| سمت گمارنده = 
| مدت تصدی   = 
| نخستین متصدی = 
| بنیادگذاری  = 
| آخرین متصدی = 
| برافتادن   = 
| جانشین    = 
| قائم‌مقام   = 
| حقوق     = 
| وبگاه    = 
}}

انگلیسیویرایش

{{الگو:جعبه اطلاعات سمت سیاسی
|post      = 
|body      = 
|nativename   =
|insignia    = 
|insigniasize  = 
|insigniacaption = 
|department   =
|image      = 
|alt       = 
|incumbent    = 
|incumbentsince = 
|style      = 
|residence    =
|nominator    =
|nominatorpost  =
|appointer    = 
|appointerpost  = 
|termlength   = 
|inaugural    = 
|formation    = 
|last      =
|abolished    =
|succession   = 
|deputy     = 
|salary     = 
|website     = 
}}

نمونهویرایش

نخست وزیر پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
David Cameron - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2010.jpg
متصدی کنونی
دیوید کامرون

از ۱۱ مه ۲۰۱۰
لقبمحترم و راستکار
اقامت‌گاهشماره ۱۰، خیابان داونینگ
لندن، انگلستان، پادشاهی متحده
گمارندهعليا حضرت ملکه الیزابت دوم از پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
مدت دورهتا زمان امر اطمینان از طرف مجلس عوام بریتانیا
دارندهٔ افتتاحیسر رابرت والپول (به عنوان اولین نخست وزیر)
بنیادگذاری۴ آوریل ۱۷۲۱
وبگاهNumber10.gov.uk

راهنماویرایش

با استفاده از راهنمای زیر اقدام به استفاده از این جعبه نمایید. در صورت هرگونه اصلاح و فارسی‌سازی در جعبه، حتما بخش اطلاعات را به‌روز کنید. تمام خانه‌ها به جز POST برای پر کردن اختیاری هستند.

سکنویرایش

(اجباری) نام پست مذکور که در اول جمله قرار میگیرد؛ به عنوان مثال: "نخست وزیر" یا "رییس جمهور"

نهادویرایش

نوشته‌ای که بعد از نام پست قرار میگید؛ برای مثال: "پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" در مثال زیر

نشانویرایش

پرچم یا آرم مذکور مربوط به پست؛ به عنوان مثال: نشان شیر و اسب در الگوی زیر.

اندازهٔ نشانویرایش

اندازهٔ آرم؛ ۱۰۰ تا ۱۵۰PX اندازه معمول میباشد. در صورت خالی گذاشتن این بخش، از ۱۲۰PX استفاده میشود.

توضیح نشانویرایش

نوشته زیر آرم؛ برای مثال: نشان دولتى حکومت عليا حضرت ملکه در مثال زیر.

حوزهویرایش

بخش اداری که پست در آن ایفای وظیفه مینماید.

تصویرویرایش

عکس فرد متصدی این پست.

اندازهٔ تصویرویرایش

اندازهٔ تصویر؛ در صورت خالی گذاشتن این بخش، از ۱۲۰PX استفاده میشود.

متصدیویرایش

نام فرد متصدی این پست؛ برای مثال: دیوید کامرون در نمونه زیر.

متصدی ازویرایش

زمان شروع پست این متصدی به میلادی.

لقبویرایش

لقب اعطا شده آن؛ برای مثال: "محترم و راستکار یا علیا حضرت و..."

سکونت‌گاهویرایش

محل سکونت متصدی فعلی.

تعیین‌گر/گمارندهویرایش

کسی که این پست را اعطا کرده است.

سمت تعیین‌گر/گمارندهویرایش

پست کسی که این پست را اعطا کرده است.

مدت تصدیویرایش

مدت زمان در این پست.

نخستین متصدیویرایش

اولین فردی در این پست برای اولین بار در تاریخ ایفا نموده است. برای مثال: سر رابرت والپول.

بنیادگذاریویرایش

تاریخ تشکیل این پست برای اولین بار.

آخرین متصدیویرایش

آخرین فردی که در این پست ایفای وظیفه نمود. (در صورتی که پست فسخ شده باشد.)

برافتادنویرایش

منسوخ شده (در صورتی که پست فسخ شده باشد.)

جانشینویرایش

جانشین بعد از این فرد؛ سلسه مراتبی؛ برای مثال: حکومت پادشاهی که دارای یک جانشین است.

قائم‌مقامویرایش

نام جانشین یا قائم مقام دارنده این پست؛ این گزینه با بالا بسیار فرق دارد. فقط نام کسی که در بخش اداری جانشین است ضروری است.

حقوقویرایش

معاش یا حقوق این پست.