الگو:جعبه اطلاعات شرکت

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

هدف

برای کاربرد در صفحه‌هایی که مربوط به سازمان‌ها و شرکتهای تجاری و خصوصی می‌باشد، است. با {{جعبه سازمان}} اشتباه نشود.

چگونگی به‌کارگیری

پارامترهای انگلیسی

{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| trading_name = 
| native_name = 
| native_name_lang = <!-- Use ISO 639-1 code, e.g. "fr" for French. For multiple names in different languages, use {{Lang|[code]|[name]}}. -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN = 
| ISIN2 = 
| industry = 
| genre = 
| fate = 
| predecessor = <!-- or: | predecessors = -->
| successor = <!-- or: | successors = -->
| founded = <!-- if known: {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} in [[city]], state, country -->
| founder = <!-- or: | founders = -->
| defunct = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| hq_location = 
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| num_locations = 
| num_locations_year = <!-- Year of num_locations data (if known) -->
| area_served = <!-- or: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| brands = 
| production = 
| production_year = <!-- Year of production data (if known) -->
| services = 
| revenue = 
| revenue_year = <!-- Year of revenue data (if known) -->
| operating_income = 
| income_year = <!-- Year of operating_income data (if known) -->
| net_income = <!-- or: | profit = -->
| net_income_year = <!-- or: | profit_year = --><!-- Year of net_income/profit data (if known) -->
| aum = <!-- Only for financial-service companies -->
| assets = 
| assets_year = <!-- Year of assets data (if known) -->
| equity = 
| equity_year = <!-- Year of equity data (if known) -->
| owner = <!-- or: | owners = -->
| members = 
| members_year = <!-- Year of members data (if known) -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| module = <!-- Used to embed other templates -->
| ratio = <!-- Basel III ratio; used for banks only -->
| rating = <!-- Credit rating; used for banks only -->
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
}}

پارامترهای فارسی

{{ جعبه اطلاعات شرکت
| نام شرکت    =
| نماد      =
| اندازه نماد   =
| تصویر      =
| اندازه تصویر  =
| زیرنویس تصویر  =
| نوع شرکت    =
| نام تجاری    =
| نام پیشین    =
| تأسیس      =
| انحلال      =
| بنیانگذاران   =
| دفتر مرکزی   =
| دیگر شعبه(ها)  =
| محدودهٔ فعالیت  =
| موقعیت     =
| مدیر عامل    =
| قائم مقام    =
| رئیس هیئت مدیره =
| سخنگو      =
| افراد مهم    =
| زمینه فعالیت  =
| شرکت مالک    =
| محصولات     =
| خدمات      =
| درآمد      =
| سود ناخالص   =
| سود خالص    =
| دارایی مدیریت  =
| دارایی کل    =
| سهام کل     =
| تعداد کارکنان  =
| تعداد کاربران  =
| رتبه در الکسا  =
| زبان‌ها     =
| شرکت‌های تابع  =
| زیرمجموعه‌ها   =
| شعار      =
| وبگاه      =
| سرنوشت     =
}}