الگو:جعبه ولسوالی افغانستان

وضعیت نمایش و برای استفاده از الگوویرایش

 • اجباری: یعنی حتماً باید استفاده شوند.
 • اختیاری نمایان: مواردی که با هیچ توضیحی مشخص نشده‌اند اختیاری نمایان هستند و این بدین معنی است که اگر پرشوند خروجی‌شان در الگو دیده می‌شود و در غیر این صورت آن موارد به صورت خالی دیده‌خواهندشد.(حذف شده‌است.)
 • اختیاری پنهان: یعنی اگر استفاده نشوند هیچ مقداری در خروجی دیده نخواهدشد.
{{الگو:جعبه ولسوالی افغانستان
|نام‌رسمی= <!-- اجباری -->
|عرض‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|طول‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|اندازه‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان --> برای تعیین عرض نقشه یا تصویر. اگر اندازه‌تصویر انتخاب نشود برای تصویر به طور پیشفرض 200 در نظر گرفته می‌شود.
|برچسب‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|ولایت= <!-- اجباری -->
|نام‌محلی= <!-- اختیاری پنهان -->
|نام‌های‌قدیمی=<!-- اختیاری پنهان -->
|سال‌ولسوالی‌شدن=<!-- اختیاری پنهان --> سالی که آن ولسوالی رسمی شد
|جمعیت = <!-- اختیاری پنهان -->
|رشدجمعیت= <!-- اختیاری پنهان -->
|تراکم‌جمعیت= <!-- اختیاری پنهان -->
|زبان= <!-- اختیاری پنهان -->
|مذهب= <!-- اختیاری پنهان -->
|مساحت=  <!-- اختیاری پنهان -->
|ارتفاع= <!-- اختیاری پنهان -->
|میانگین‌دما=  <!-- اختیاری پنهان -->
|میانگین‌بارش‌سالانه= <!-- اختیاری پنهان -->
|شمارروزهای‌یخبندان= <!-- اختیاری پنهان -->
|ولسوال= <!-- اختیاری پنهان -->
|پیش‌شماره= <!-- اختیاری پنهان -->
|وب‌گاه= <!-- اختیاری پنهان -->
|شهرها= <!-- اختیاری پنهان -->
|بخش‌ها= <!-- اختیاری پنهان -->
}}

روش استفادهویرایش

 • برای به کاربردن این الگو کافی است که متن مربوط را در مقالهٔ شهر(نه ولسوالی) دلخواه خود بگذارید.
 • همهٔ متغیرها با فاصلهٔ مجازی از یکدیگر جدا شده‌اند.
 • چنانچه می‌خواهید برای تصویر از روی نقشه استفاده کنید باید مقدار آن را برابر {{روی نقشه}} با پارامترهای دلخواه خود قرار دهید.
 • چنانچه از متغییر روی نقشه استفاده کنید متغیر تصویر استفاده‌نخواهدشد بنابراین اگر می‌خواهید از متغیر تصویر استفاده کنید باید حتماً متغییر روی تقشه را حذف کنید.
{{جعبه ولسوالی افغانستان
|نام‌رسمی= 
|تصویر= 
|اندازه‌تصویر= 
|برچسب‌تصویر= 
|ولایت= 
|مرکز=
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌ولسوالی‌شدن= 
|جمعیت =
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=
|مذهب=
|مساحت=
|میانگین‌دما=
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|شمارروزهای‌یخبندان=
|ولسوال=
|پیش‌شماره=
|وب‌گاه=
|شهرها=
|بخش‌ها=
|دهستان‌ها=
}}

نمونهٔ استفادهویرایش

ولسوالی کابل
منظره ای از کابل
اطلاعات کلی
کشور : افغانستان Flag of Afghanistan.svg
ولایت : کابل
مردم
زبان‌های گفتاری: فارسی، پشتو
داده‌های دیگر
پیش‌شماره تلفنی : ۰۲۰