فهرست شهرهای افغانستان

فهرست

فهرستی از نام شهرهای کشور افغانستان:


محتویات
رتبه نام به فارسی جمعیت ۱۹۷۹ جمعیت ۲۰۰۶ ولایت
۱. کابل ۹۱۳٫۱۶۴ ۲٫۵۳۶٫۳۰۰ ولایت کابل
۲. هرات ۱۴۰٫۳۲۳ ۳۴۹٫۰۰۰ ولایت هرات
۳. قندهار ۱۷۸٫۴۰۹ ۳۲۴٫۸۰۰ ولایت قندهار
۴. مزار شریف ۱۰۳٫۳۷۲ ۳۰۰٫۶۰۰ بلخ
۵. بامیان ۵۳٫۹۱۵ ۱۶۸٫۶۰۰ ولایت بامیان
۶. کندوز ۵۳٫۲۵۱ ۱۱۷٫۵۰۰ ولایت کندوز
۷. محمودراقی ۵۰٫۵۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰ ولایت کاپیسا
۸. پلخمری ۳۱٫۱۰۱ ۸۷٫۴۰۰ ولایت بغلان
۹. میمنه ۳۸٫۲۵۱ ۶۷٫۸۰۰ ولایت فاریاب
۱۰. شبرغان ۱۸٫۹۵۵ ۶۶٫۲۰۰ ولایت جوزجان
۱۱. تالقان ۱۹٫۹۲۵ ۵۹٫۳۰۰ ولایت تخار
۱۲. بغلان ۳۹٫۲۲۸ ۵۶٫۲۰۰ ولایت بغلان
۱۳. غزنی ۳۰٫۴۲۵ ۴۸٫۷۰۰ ولایت غزنی
۱۴. چاریکار ۲۲٫۴۲۴ ۴۶٫۶۰۰ ولایت پروان
۱۵. خلم ۲۸٫۰۷۸ ۴۰٫۸۰۰ ولایت بلخ
۱۶. لشکرگاه ۲۱٫۶۰۰ ۳۵٫۹۰۰ ولایت هلمند
۱۷. خان‌آباد ۲۶٫۸۰۳ ۳۳٫۷۰۰ ولایت کندوز
۱۸. فراه ۱۸٫۷۹۷ ۳۰٫۲۰۰ ولایت فراه
۱۹. امام صاحب ۱۲٫۶۵۵ ۲۸٫۸۰۰ ولایت کندوز
۲۰. غوریان ۱۲٫۴۰۴ ۲۸٫۳۰۰ ولایت هرات
۲۱. فیض‌آباد ۹٫۰۹۸ ۲۷٫۲۰۰ ولایت بدخشان
۲۲. اندخوی ۱۳٫۱۳۷ ۲۶٫۷۰۰ ولایت فاریاب
۲۳. سرپل ۱۵٫۶۹۹ ۲۴٫۹۰۰ ولایت سر پل
۲۴. آیبک ۴٫۹۳۸ ۲۴٫۰۰۰ ولایت سمنگان
۲۵. زرنج ۶٫۴۷۷ ۲۱٫۴۰۰ ولایت نیمروز
۲۶. گردیز ۹٫۵۵۰ ۲۰٫۰۰۰ ولایت پکتیا
۲۷. آقچه ۸٫۸۷۶ ۱۹٫۸۰۰ ولایت جوزجان
۲۸. چاه‌آب ۱۰٫۸۲۷ ۱۹٫۵۰۰ ولایت تخار
۲۹. پغمان ۱۹٫۱۳۵ ۱۷٫۶۰۰ ولایت کابل
۳۰. قلعه ذال ۱۱٫۶۳۲ ۱۵٫۳۰۰ ولایت کندوز
۳۱. کُشک ۵٫۴۱۰ ۱۴٫۰۰۰ ولایت هرات
۳۲. بلخ ۷٫۲۴۲ ۱۲٫۷۰۰ ولایت بلخ
۳۳. قلعه‌نو ۵٫۳۴۰ ۱۲٫۰۰۰ ولایت بادغیس
۳۴. اسعدآباد ۲٫۰۸۹ ۱۱٫۲۰۰ ولایت کنر
۳۵. رُستاق ۶٫۶۲۹ ۱۰٫۵۰۰ ولایت تخار
۳۶. جلال آباد ۷٫۳۵۵ ۱۰٫۴۰۰ ولایت ننگرهار
۳۷. سانچارک ۷٫۷۴۴ ۱۰٫۴۰۰ ولایت سر پل

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تیورهویرایش

جویرایش

چویرایش

خویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

غویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

ورسک

هویرایش

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش