الگو:صفحه بحث/توضیحات

بالای صفحه بحث مقالهٔ موردنظر {{بالای صفحه بحث}} یا میانبر آن، {{بصب}} یا {{بحث}} را وارد کنید. نتیجه بسته به این که صفحه بحث مقاله باشد یا کاربر یا «فضای نام‌ها»ی دیگر، به شکل‌های زیر خواهد بود: