الگو:عصب‌های نخاعی

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{عصب‌های نخاعی |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{عصب‌های نخاعی |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{عصب‌های نخاعی |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.

این الگو یک جعبه ناوبری مربوط به کالبدشناسی است که پیوندهایی به موضوعات مرتبط ارائه می‌دهد.

هنگام ویرایش پیوندهای این الگو:

  • یک پیوند مفرد به مقاله اضافه کنید.
  • مترادف‌ها یا اطلاعات مربوط به خود ساختار (مثلاً تامین عصب یا ماهیچه) را به الگو نیفزایید. این موارد باید در مقاله آورده شوند.