الگو:پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران

منابعویرایش

  • «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.