الگو:یک منبع زنده

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو باید در مقاله‌هایی استفاده شود که زندگی‌نامه زندگان هستند و فقط به یک منبع ارجاع دارند.

کاربردویرایش

این الگو باید پس از هرگونه الگوی سرنویس (مانند {{درباره}} یا {{اشتباه نشود}}) و پیش از متن اصلی مقاله قرار گیرد. هر صفحه‌ای که از این الگو استفاده می‌کند، بسته به تاریخ افزوده‌شدن این الگو به آن صفحه، در یک زیررده از ردهٔ رده:مقاله‌های زندگی‌نامه زندگان بدون منبع قرار می‌گیرد. این صفحه‌ها همچنین به رده:همه مقاله‌های زندگی‌نامه زندگان بدون منبع نیز افزوده خواهند شد.

نحوه استفادهویرایش

{{یک منبع زنده}}
{{یک منبع زنده|تاریخ=دسامبر ۲۰۲۰}}