الگو:Need-IPA

[needs IPA]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
This template is a self-reference and so is part of the Wikipedia project rather than the encyclopedic content.

Usageویرایش

{{need-IPA}} 
or
{{need-IPA|<language>}}

Examplesویرایش

  • Glauxkenfruble{{need-IPA}} produces: Glauxkenfruble[needs IPA]
  • Glauxkenfruble{{need-IPA|Lithuanian}} produces: Glauxkenfruble[needs Lithuanian IPA]

TemplateDataویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Need-IPA

An inline template that marks a word or phrase as requiring transcription in the International Phonetic Alphabet

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Language1

The language of the word needing transcription, e.g. Lithuanian

خطاختیاری

See alsoویرایش