الگو:منبع بهتر

(تغییرمسیر از الگو:Better source)

[منبع بهتری نیاز است]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش