الگو:اولیه

(تغییرمسیر از الگو:Primary source inline)

[نیازمند منبع غیر اولیه]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش