امپراتوری عمان

سرزمین تاریخی تجزیه شده

امپراتوری عمان (عربی: الإمبراطوریة العمانیة) یک امپراتوری دریایی بود که با پرتغال و بریتانیا بر سر تجارت و نفوذ در خلیج فارس و اقیانوس هند درگیر رقابت بود. نفوذ یا کنترل عمان در اوج آن در قرن نوزدهم، از عرض تنگه هرمز تا ایران و پاکستان امروزی و در جنوب تا دماغه دلگادو گسترده بود. پس از مرگ سعید بن سلطان در سال ۱۸۵۶ امپراتوری بین پسران وی به دو سلطان نشین تقسیم شد، یک بخش آفریقایی (سلطان‌نشین زنگبار) تحت حکمرانی مجید بن سعید و یک بخش آسیایی (سلطان‌نشین مسقط و عمان) تحت حکمرانی ثوینی بن سعید.

امپراتوری عمان
الْإِمْبَرَاطُورِیَّة الْعُمَانِیَّة  (عربی)
۱۶۹۶–۱۸۵۶
پرچم الْإِمْبَرَاطُورِیَّة الْعُمَانِیَّة  (عربی)
پرچم
نشان ملی الْإِمْبَرَاطُورِیَّة الْعُمَانِیَّة  (عربی)
نشان ملی
نقشه زمانی امپراتوری عمان و زنگبار
نقشه زمانی امپراتوری عمان و زنگبار
پایتخترستاق
(۱۶۹۲–۱۷۹۲)
مسقط
(۱۷۹۲–۱۸۳۳)
زنگبار
(۱۸۳۲–۱۸۵۶)
زبان(های) رایجرسمی:
عربی
منطقه‌ای:
فارسی
سواحلی
بلوچی
انگلیسی
فرانسوی
مالاگاسی
دین(ها)
اصلی:
اسلام اباضیه
جزئی:
اسلام سنی
اسلام شیعه
مسیحیت
نام(های) اهلیتعمانی
حکومتپادشاهی
دودمان یعربیان 
• ۱۶۹۲–۱۷۱۱
سیف بن سلطان (اولین)
• ۱۷۱۱–۱۷۱۸
سلطان دوم بن سیف
• ۱۷۱۸–۱۷۱۹
سیف بن سلطان دوم
• ۱۷۱۹–۱۷۲۰
مهنا بن سلطان
• ۱۷۲۲–۱۷۲۳
یعرب بن بلعرب الیعربی
• ۱۷۲۴–۱۷۲۸
محمد بن ناصر
• ۱۷۴۲–۱۷۴۳
سلطان بن مرشد
• ۱۷۴۴–۱۷۴۹
بلعرب بن حمیر یعربی
دودمان آل بوسعید 
• ۱۷۴۴–۱۷۷۷
احمد بن سعید
• ۱۷۷۸–۱۷۸۳
سعید بن احمد
• ۱۷۸۳–۱۷۹۳
حمد بن سعید
• ۱۷۹۲–۱۸۰۴
سلطان بن احمد
• ۱۸۰۵–۱۸۰۶
بدر بن سیف
• ۱۸۰۶–۱۸۵۶
سعید بن سلطان (آخرین)
تاریخ 
۱۶۹۶
• جنگ داخلی
در عمان
۱۷۱۸
• تهاجم ایرانیان به
صحار
۱۷۴۲
• دودمان آل بوسعید
بر عهده گرفت
۱۷۴۹
• پیمان با
ایالات متحده
۱۸۳۶
۱۸۵۶
جمعیت
• برآورد سال ۱۸۷۰
۳۶۷٬۴۰۰[۱]
واحد پولدرهم
روپیه هند
تالر ماریا ترزا
شیلینگ
پیشین
پسین
امامت عمان
سلطنت کثیری
سلطان‌نشین مسقط و عمان
سلطان‌نشین زنگبار

منابع

ویرایش
  1. "Population: Oman", Maddison Project Database, version 2020. Bolt, Jutta and Jan Luiten van Zanden (2020), “Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update ”. Archived from the original on 22 March 2022.