امپراتور شون هان

امپراتور شون هان (۱۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۱۴۴) یکی از امپراتوران دودمان هان و هشتمین امپراتور دودمان هان شرقی بود. او پسر ششمین امپراتور هان شرقی، امپراتور آن و جانشین مارکی بیشیانگ، امپراتور شائو بود. مارکی بیشیانگ پس از مرگ امپراتور آن هان کمتر از هشت ماه سلطنت کرد و پس از او لیو بائو با نام امپراتور شون هان به حکومت هان شرقی رسید. پس از امپراتور شون، تک پسرش لیو بینگ با نام امپراتور چونگ هان تاجگذاری نمود.

هان شون‌دی
هشتمین امپراتور هان شرقی
سلطنت10 دسامبر 125 الی 20 سپتامبر 144
پیشینمارکی بیشیانگ
جانشینامپراتور چونگ هان
زاده115 میلادی
درگذشته20 سپتامبر 144 میلادی (29-30 سال)
همسر(ان)
فرزند(ان)
  • لیو بینگ
  • بانو لیو شنگ
  • بانو لیو چنگنان
  • بانو لیو گوانگ
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: بائو (保)
نام پسامرگ
کوتاه: امپراتور شون (順)
کامل: شیائوشون[۱] (孝順)
نام معبد
جینگزونگ (敬宗)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرامپراتور آن هان
مادربانو لی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Literally meaning "continuator and martial".