امپراتور شیراکاوا

امپراتور شیراکاوا (به ژاپنی: 白河天皇 Shirakawa-tennō)؛ هفتاد و دومین امپراتور ژاپن بود او در دوره هی‌آن (۱۱۸۵–۷۹۴) امپراتور بود. ملکه هم‌نشین امپراتور شیراکاوا، فوجیوارا نو کنشی (۱۰۸۴–۱۰۵۷) ، مادر امپراتور بعدی امپراتور هوریکاوا بود. وی که بسیار مورد علاقه امپراتور بود، در سال ۱۰۸۴ میلادی در سن ۲۸ سالگی درگذشت و پس از مرگش امپراتور شیراکاوا تا آخر عمر (۱۱۲۹ میلادی) همسر رسمی دیگری اختیار نکرد و با تعداد بسیاری از زنان خدمه در دربار ارتباط برقرار کرد.

شیراکاوا
امپراتور ژاپن
سلطنت۱۸ ژانویه ۱۰۷۳ – ۳ ژانویه ۱۰۸۷
تاج‌گذاری۸ فوریه ۱۰۷۳
پیشینامپراتور گو-سانجو
جانشینامپراتور هوریکاوا
زاده۷ ژوئیه ۱۰۵۲
درگذشته۲۴ ژوئیهٔ ۱۱۲۹ (۷۷ سال)
آرامگاه
Jōbodai-in no misasagi (کیوتو)
همسر(ان)فوجیوارا نو کنشی (۱۰۸۴–۱۰۵۷)
فرزند(ان)
Among others...
خانداندودمان یاماتو
پدرامپراتور گو-سانجو
مادرفوجیوارا شیگه‌کو

شجره‌نامه ویرایش

فوجیوارا نو کینناری
شاهدخت تیشی ۱۰۰۹–۱۰۴۵
امپراتور گو-سوزاکو
۱۰۳۶–۱۰۴۵(69)
فوجیوارا نو کیشی ۱۰۰۸–۱۰۳۶
امپراتور گو-ایچیجو
۱۰۱۶–۱۰۳۶(68)
فوجیوارا نو ایشی
فوجیوارا نو موشی ۱۰۳۴–۱۰۷۳
امپراتور گو-سانجو
۱۰۶۸–۱۰۷۳(71)
۱۰۲۵–۱۰۶۸
امپراتور گو-ریزی
۱۰۴۵–۱۰۶۸(70)
شاهدخت شوشی
فوجیوارا نو سانه‌سوئه۱۰۵۳–۱۱۲۹ (زمان حیات)
امپراتور شیراکاوا
(دوره سلطنت) ۱۰۸۷–۱۰۷۳
(هفتاد و دومین امپراتور ژاپن)
فوجیوارا نو کینزانهفوجیوارا نو ایشی۱۰۷۹–۱۱۰۷
امپراتور هوریکاوا
۱۰۸۷–۱۱۰۷(۷۳)
فوجیوارا نو تاماکو۱۱۰۳–۱۱۵۶
امپراتور توبا
۱۱۰۷–۱۱۲۳(۷۴)
توکودایجی سانه‌یوشی
۱۱۱۹–۱۱۶۴
امپراتور سوتوکو
۱۱۲۳–۱۱۴۲(۷۵)
۱۱۲۷–۱۱۹۲
امپراتور گو شیراکاوا
۱۱۵۵–۱۱۵۸(۷۷)
توکودایجی کینیوشی
۱۱۶۱–۱۱۸۱
امپراتور تاکاکورا
۱۱۶۸–۱۱۸۰(۸۰)
شاهزاده موچی‌هیتو۱۱۴۳–۱۱۶۵
امپراتور نیجو
۱۱۵۸–۱۱۶۵(۷۸)
فوجیوارا نو ماساروکو
۱۱۴۰–۱۲۰۱
۱۱۳۹–۱۱۵۵
امپراتور کونوئه
۱۱۴۲–۱۱۵۵(۷۶)
شاهزاده موریسادا۱۱۷۸–۱۱۸۵
امپراتور آنتوکو
۱۱۸۰–۱۱۸۵(۸۱)
۱۱۸۰–۱۲۳۹
امپراتور گو-توبا
۱۱۸۳–۱۱۹۸(۸۲)
۱۱۶۴–۱۱۷۶
امپراتور روکوجو
۱۱۶۵–۱۱۶۸(۷۹)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش