امیکرون۲ سگ بزرگ


امیکرون۲ سگ بزرگ
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی سگ بزرگ
بعد ۰۷h ۰۳m ۰۱.۵s
میل −۲۳° ۴۹′ ۶۰″
قدر ظاهری (V)۳.۰۰
مشخصات
ردهB3Ia
راهنمای رنگ U-B−0.80
راهنمای رنگ B-V−0.06
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۴۸.۴ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۱.۵۶ mas/yr
Dec.: ۴.۲۸ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱.۲۷ mas
قدر مطلق (MV)−۶.۴۶
جزئیات
جرم۲۰ M
درخشندگی۱.۱ × ۱۰۵ L
دما۱۴,۷۰۰ K
سن۸ × ۱۰۶ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
24 Canis Majoris, HR 2653, CD−23°4797, HD 53138, SAO 172839, FK5 270, HIP 33977, GC 9307
منابع
سیمباداطلاعات

امیکرون۲ سگ بزرگ یک ستاره است که در صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد.

منابعویرایش