دوره اوروسیرین (به انگلیسی: Orosirian Period) (با تلفظ: ‎/ˌɒrˈsɪəriən/‎ و ریشه یونانی: ὀροσειρά، به معنای "رشته کوه") سومین دوره زمین‌شناسی از پیشین‌زیستی دیرینه است و ۲٫۰۵ – ۱٫۸ میلیارد سال پیش رخ داد. نیمه دوم اوروسیرین فرایند کوه‌زایی در تقریباً تمام قاره‌ها رخ داد.

دهانه وردفرت به جا مانده از دوره اوروسیرین از پیشین‌زیستی دیرینه است.
ابردوران دوران دوره دیرینگی (میلیون سال)
پیشین‌زیستی نو ادیاکاران ۶۳۵ - ۵۴۱
کریوژنین ۸۵۰ - ۶۳۵
تونین ۱۰۰۰ - ۸۵۰
میانه استنین ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰
اکتاسین ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰
کالیمین ۱۶۰۰ - ۱۴۰۰
دیرینه استاترین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰
اوروسیرین ۲۰۵۰ - ۱۸۰۰
ریاسین ۲۳۰۰ - ۲۰۵۰
سیدرین ۲۵۰۰ - ۲۳۰۰

ابرقاره کلمبیا در انتهای این دوره پدید آمد.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش