دهانه وردفرت به جا مانده از دوره اوروسیرین از پیشین‌زیستی دیرینه است.
ابردوران دوران دوره دیرینگی (میلیون سال)
پیشین‌زیستی نو ادیاکاران ۶۳۵ - ۵۴۱
کریوژنین ۸۵۰ - ۶۳۵
تونین ۱۰۰۰ - ۸۵۰
میانه استنین ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰
اکتاسین ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰
کالیمین ۱۶۰۰ - ۱۴۰۰
دیرینه استاترین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰
اوروسیرین ۲۰۵۰ - ۱۸۰۰
ریاسین ۲۳۰۰ - ۲۰۵۰
سیدرین ۲۵۰۰ - ۲۳۰۰

اوروسیرین (Orosirian؛ ‎/ˌɒrˈsɪəriən/‎؛ یونانی: oroseira - ὀροσειρά، به معنای "رشته کوه") سومین دوره زمین‌شناسی از پیشین‌زیستی دیرینه است و ۲٫۰۵ – ۱٫۸ میلیارد سال پیش رخ داد. نیمه دوم اوروسیرین فرایند کوه‌زایی در تقریباً تمام قاره‌ها رخ داد.

ابرقاره کلمبیا در انتهای این دوره پدید آمد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش