باز کردن منو اصلی
Batuhan.JPG

باتو (زاده ۱۲۰۷ - درگذشته ۱۲۵۵ (میلادی)) فرزند جوجی و نوادهٔ چنگیز خان مغول بود. جوجی فرمانروایی آسیای میانه را در اختیار داشت و به حکومت او اردوی زرین گفته می‌شد.

نیمه غربی حکومت جوچی به باتو رسید. باتو کار خودش را با حمله به اروپا و روسیه آغاز کرد. از رودخانهٔ ولگا گذشت و کیف را گرفت. اندکی بعد مجارستان و لهستان را نیز به امپراتوری خود ضمیمه کرد.

ولی از آن جایی که می‌ترسید گیوک خان مقام خان بزرگ را کسب کند مجبور شد اروپا را رها کند. نابسامانی‌های سیاسی در مغولستان کارهای وی را بیهوده گذاشت.

باتو به سیبری عقب نشینی کرد. به ممالک باتو اردوی آبی می‌گفتند. بعدها بخش دیگری از سرزمینش هم به دست شیبان و اوردا برادران باتو تجزیه شد.

منابعویرایش