شیبانیان (به ازبکی: Shayboniylar) حکومت پادشاهی ازبک‌ها بود که توسط شیبک خان در فرارود بنیانگذاری شد. قسمت عمدهٔ از قبایل شیبانی که در ناحیهٔ تیومن سکونت داشتند تحت سرکردگی شیبک خان به ماوراءالنهر کوچ کرده، امرای تیموری را که بنیان‌گذار آن تیمور گورگان بود از بین بردند و دولت ازبکان را تأسیس نمودند.

شیبانیان
Shayboniylar
GökturksAD551-572.png
تاسیس
انحلال
۱۵۰۰
۱۵۹۹
حکومت
 • خانشیبک خان (۱۵۱۰-۱۵۰۰)
کوچکونجی (۱۵۳۰-۱۵۱۰)
ابوسعید (۱۵۳۳-۱۵۳۰)
عبیدالله (۱۵۳۹-۱۵۳۳)
عبدالله اول (۱۵۴۰-۱۵۳۹)
عبداللطیف (۱۵۵۱-۱۵۴۰)
نوروز احمد (۱۵۵۵-۱۵۵۱)
پیر محمد اول (۱۵۶۰-۱۵۵۵)
اسکندر (۱۵۸۳-۱۵۶۰)
عبدالله دوم (۱۵۹۸-۱۵۵۵)
عبدالمومن (۱۵۹۸-۱۵۹۸)
پیر محمد دوم شیبانی (۱۵۹۸-۱۵۹۸)

این دولت که خانات بخارا و خانات خیوه شاخه‌هایی از آن بودند تا تصرف این قسمت بتوسط روسها وجود داشتند. ازبکان تحت امر چند سلسله بر ماوراءالنهر تسلط داشتند، و از آن جمله امرای شیبانی است که در تمام قرن یازدهم هجری این خطه را تحت حکومت خود داشتند، ولی خوارزم را خانان این ناحیه که نیز اولاد شیبان بودند و خراسان را صفویه از تحت حکومت ایشان بیرون بردند.

این سلسله را امرای هشترخان منقرض کردند.

امیرانویرایش

اسامی افراد این شعبه از شیبانیان از این قرار است:

منابعویرایش