برجسته‌خزندگان

تیره‌ای از خمیده‌خزنده‌سانان

برجسته‌خزندگان (نام علمی: Nodosauridae) نام یک تیره از راسته پرنده‌کفلان است.

برجسته‌خزندگان
Edmontonia model.jpg
برجسته‌خزندگان، Nodosauridae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
بالاخانواده: خمیده‌خزنده‌سانان
Nodosauridae

Antarctopelta

Mymoorapelta

هیلائوسور

آنوپلوسور

Tatankacephalus

پرتیغ

پرتیغیان

گارگویلیوسور

هوپلیتوسور

گاستونیا

Peloroplites

پرتیغ

هوپلوسور

زجیانگوسور

هونگاروسور

Animantarx

نیوبراراسور

نودوسور

پاوپاوسور

خزنده‌سپردار

Silvisaurus

Stegopelta

Texasetes

ادمونتونیا

پانوپلوسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش