برهان‌الدین

(تغییرمسیر از برهان الدین)

برهانُ الدّین لقبی به زبان عربی است و لقب افراد زیر است:

برهانُ الدّین نام افراد زیر است: